Case: Flowmåling i vandløb

Benyttet udstyr:

Udfordringen:

SGU (Sveriges geologiska undersökning) har hyret NIRAS, et rådgivende ingeniørfirma, til at undersøge forureningen i et vandløb i Hagfors, Sverige. Forureningen skyldes udledning fra et gammelt, statsligt renseri, hvor opløsningsmidlet tetrakloreten (PCE) har været anvendt. Opløsningsmidlet er løbet ned i jord og grundvand, som skal renses op. SGU ønsker at måle flowet i vandløbet, ift. at beregne, hvor meget af opløsningsmidlet, der løber ud i det. Det er her Danova kommer ind i billedet.

Løsningen:

Inden vi blev kontaktet, blev flow beregnet ud fra overfaldsbygværk (flow over en betonkant), hvor vandstanden blev målt med en tryktransducer, hvor data manuelt skulle udlæses via USB stik. Det gav visse udfordringer, da betonkanten var relativt lang (ca. 4,5 m) og der ikke var meget niveauforskel hen over kanten (ofte kun et par cm). Derved vil en målefejl på bare 1 mm give ret stor unøjagtighed. Ydermere opstod der problemer om vinteren, da vandets overflade fryser til, og en trykmåling dermed ikke kunne bruges.

Danova foreslog at måle længere nedstrøms, i et ø1600 betonrør. Her kunne vi opnå en langt højere målepræcision. Desuden kunne der med vores IoT løsning aflæses data online. Dertil monterede vi et D-Eye kamera der løbende leverer online billeder af målingen, for at overvåge om vandet er frossent eller der generelt er noget galt. Kameraet bliver forsynet af solcelle, som driver det året rundt.