Case: Måling af pH værdier og ilt niveau

Benyttet udstyr:

Udfordringen:

En kunde kontaktede os, da han ønskede at få foretaget en pH måling i en regnvandskloak, da for høje pH værdier kan være skadeligt for økosystemet i åen, som kloakken udløber i. Desuden ønskede han et generelt billede af åens sundhedstilstand i form af en måling af ilt niveauet.

Løsningen:

Da målingen er midlertidig, og kloakken er placeret midt ude i en vejbane, blev det hurtigt klart, at måleudstyret skulle være mobilt.

Vi valgte at benytte os af vores egenudviklede datalogger D-Log M, pga. dens lange batteritid (ved logning hver 5 min. – ca et års batterilevetid) , fleksible programmeringsmuligheder og stabile logningsfrekvens.

Derudover brugte vi Liquiline CM82 transmitter fra Endress + Hauser. Den har den fordel, at der netop kan tilkobles en lang række forskellige sensorer, som pH-, ORP-, ledningsevne, ilt og klor sensorer.

Det var netop en Digital pH Orbisint CPS11D sensor (også fra E+H), vi valgte at benytte til opgaven. En sensor der, i høj grad, viste sig at leve op til opgaven.

Til måling af ilt niveauet i kloakkens udløb, brugte vi sensoren Oxymax COS22D (E+H).

Kunden fik nogle meget præcise måledata over pH værdierne i kloakken, ilt niveauet i åen, og dermed et generelt godt billede af dens sundhedstilstand.