Case: Måling i sandfang

Benyttet udstyr:

Udfordringen:

Frederikshavn Forsyning henvendte sig til os, da de ønskede en løsning med en niveauvagt der kan måle i deres sandfang, og afgive alarm, når de trænger til at blive tømt.

Hidtil havde de haft slamsugere kørende i fast cyklus, for at undersøge og evt. tømme sandfangene. Det vurderede de, var en unødig ressource krævende løsning på udfordringen.

Løsningen:

Vi foreslog at bruge den vibrerende niveauvagt; Vibranivo VN 2050, som detekterer densitet under 5 g/l. Vi mente den var oplagt, da den måler sandet, men ikke giver udslag på vandet i sandfangene. Via logger sendes der direkte besked til forsyningen når der skal tømmes.

Da der ikke var fast strøm i området, valgte vi en mobil, batteridrevet løsning med vores datalogger; D-LOG M, sammen med VN 2050. Da det kun var nødvendigt at logge en-to gange i døgnet, var der desuden den fordel ved den løsning at der kun skal skiftes batteri en gang om året.

Alt i alt, en ressourcebesparende og praktisk løsning på udfordringen.