Case: Måling ved campingplads

Benyttet udstyr:

Udfordringen:

En kunde ønskede at få foretaget en flowmåling ved en campingplads.

Løsningen:

Vi satte udstyret op til påsken, på en rørledning fra en pumpestation i nærheden af campingpladsen.

Her er det interessant at følge udviklingen på graferne, hvor der specielt om søndagen fra kl. 12 og frem til midnat er støt stigende niveau og hastighed, hvilket formentlig hænger sammen med at det er hjemrejsedag for mange af pladsens gæster.

Eksemplet illustrerer meget godt, hvor nøjagtigt korrelations-princippet fungerer i praksis.

Læs mere om krydskorrelation her: Korrelationsprincip