Case: Flowmåling ved turbulens

Benyttet udstyr:

Udfordringen:

En kunde ønskede at måle mængden af vand fra overløbsudpumpning fra et regnvandsbassin. Der var blevet prøvet med flere forskellige flow målere uden resultat, pga. kraftig turbulens fra pumperne.

Løsningen:

Da udløbsrøret var Ø400, fuldtløbende, var der to løsninger på udfordringen. Begge løsninger kræver en udgravning til udløbsrøret, samt anlæggelse af en brønd i passende afstand fra pumperne, så der var ro på vandet.

Den ene løsning omhandler montering af en Ø400 magnetisk induktiv måler, på udløbet. Løsningen blev dog hurtigt forkastet, da det kræver at røret tørlægges, tilskæres og påmonteres flanger før monteringen – En temmelig omkostningsfuld affære.

Den anden løsning, som blev iværksat, omhandler påmontering af en NFP med rørsensor, sammen med Ø400 anboringssæt. Fordelen med anboringssættet var, at det kan monteres direkte på røret, med eller uden tryk.

En løsning, der var en langt billigere, hurtigere (påmonteringen tog en times tid), mere præcis og stabil løsning, der desuden havde den fordel, at sensoren nemt kan afmonteres ved rensning af røret, pga. det overskydende kabel.