Case: Overløb fra afløbssystemer

Benyttet udstyr:

Udfordringen:

Overløb registrering og rapportering

Det er et stigende problem med overløb fra de fælleskloakerede afløbsystemer. Antallet af hændelser, hvor regnbetingede udløb belaster vandløb med blandt andet organisk stof, skal følges tæt med henblik på at kunne vurdere, om der fremadrettet er behov for at skærpe indsatsen for at reducere antallet af hændelser yderligere. Det er målsætningen, at overløb fra fælleskloak kortlægges på et tilstrækkeligt på et tilstrækkeligt niveau til at eftervise, om de givne udledningstilladelser bliver opfyldt. Supplerende er formålet med kortlægningen af regnbetingede overløb at opnå en klar basisviden om mængder af vand og stof, som udledes fra de enkelte overløbsbygværker. (jf. DHI Best Practice til kortlægning samt reduktion af overløb fra fælleskloakerede afløbssystemer)

Løsningen:

Danova har igennem flere år udviklet en batteridrevet datalogger til formålet, som opsamler data og som automatisk kan indrapportere antallet af overløb, varigheden og mængden. Desuden kan der tilsluttes eksterne sensorer til registerring af det stof der skal måles. På dataserveren kan man konfigurere en rapport som indeholder de data og målepunkter man ønsker skal indgå i en automatisk rapportering.

D-Eye er blevet udviklet til at supplere målingerne i selve overløbet, med et billede af selve overløbshændelsen. Det er nu muligt at få et billede af overløbet når det sker, samt at logge på selve loggeren og tage et billede af overløbsbygværket når man har lyst. Fx. inden man sender en vogn ud for at rense overløbet og ristene.

Den første kunde:

Frederikshavn Forsyning A/S, var den første, der fik installeret systemet 4 strategiske steder. Frederikshavn Forsyning A/S valgte, at lade Danova® installere flowmålerne og samtidig sætte data registreringen op, på data.danova.dk – Danovas online datasystem. Læs mere om onlinesystemet HER