Case: D-REX TLM i brug på forgasningsanlæg

Benyttet udstyr:

Udfordringen:

Som bekendt, bliver der i disse år forsket meget i alternativer til fossile brændstoffer. Et af disse alternativer er forgasningsanlæg, som DTU igennem en årrække har lavet forsøg med.

Et forgasningsanlæg, er kort sagt, en måde at omdanne biomasse til tjærefri brændbar gas. F.eks. kan der ved tilkobling af en gasmotor til anlægget, i kombination med en elgenerator, skabes et lille kraftvarmeværk med lav miljøbelastning.

Anlægget fungerer ved at der tilføres biomasse til en pyrolysereaktor, som da opvarmes uden ilt, hvilket resulterer i omdannelse til tjæreholdig gas og koks. Koksen ledes til forgasningsreaktoren, hvor det omdannes til gas, ved begrænset tilsætning af luft. Den tjæreholdige gas føres til et iltkammer, hvor størstedelen af tjærestofferne nedbrydes, ved tilsætning af ilt. Derefter ledes gassen og de tilbageværende tjærerester til forgasningsreaktoren, hvor tjæreindholdet yderligere reduceres, ved blanding af gas og koksfraktionen. Den resterende tjære forsvinder, når gassen ledes op igennem svævet.

Løsningen:

Det er så her Danova kommer ind i billedet, da vi har leveret vores standrørsløsning D-REX TLM til forsøget.

Det er essentielt at niveauet i forgasningskammeret overvåges nøje, da det skal kunne styres meget præcist. Det kan kun gøres med radar. Dog kan intet måleudstyr tåle de ca. 500-600 graders varme det udsættes for. Men ved at montere radaren på den selvkølende D-REX TLM, sænkes temperaturen helt ned til omkring 40 grader ved radarens placering, hvilket sikrer en kontinuerlig problemfri måling af niveauet.

Vi er som virksomhed, glade for at kunne hjælpe til på et succesfuldt projekt, og ikke mindst, at kunne yde vores bidrag til den grønne omstilling.