DANOVA stiller skarpt: Måling af overløb

Udledning af spildevand fra overløb er en varm politisk kartoffel, i øjeblikket, og med god grund. Regnskyllene er blevet voldsommere og hyppigere, og overløbene kan ofte ikke følge med. Det resulterer i udledning af spildevand i søer og vandløb. Miljøminister Lea Wermelin har fornyligt været kaldt i samråd omkring problematikken (Se video til højre).

For overhovedet at nærme sig en løsning, kræver det først og fremmest viden om, dels; hvor store mængder det drejer sig om, og præcis hvor problemerne er størst. Med andre ord, kræver det helt stabile, pålidelige måledata, og overvågning / alarmering ved overløbssituationer – det er her vi kommer ind i billedet.

Vi har udviklet et script, programmeret efter ”Vejle” modellen, det kan beregne mængden af opspædet spildevand, tælle antal- samt varighed af overløb, ved anvendelse af simpel niveaumåling. Desuden kan vi tilbyde deciderede flowmålinger, til de overløb hvor det er mere relevant. Med andre ord; Uanset overløbets beskaffenhed, kan vi levere fuldstændigt nøjagtige måledata.

Måledataene kan desuden suppleres med vores kameraløsning; D-Eye, der kan tage billeder under- og efter overløbet. Vi kan tilbyde, den mest optimale overvågningspakke udviklet, til netop dette formål, bestående af datalogger og kamera. En pakke der sikrer fuld alarmering, visualisering og rapportering af overløbet, via vores servere.

Da billeder, som bekendt, siger mere end ord, illustrerer nedenstående enkeltheden i set-up’et:

 

  

Vi har i øvrigt fornyligt skrevet et indlæg om emnet, som svar på en nyligt publiceret artikel fra DR, da vi følte der var behov for at komme med nogle faglige betragtninger om emnet.

Artiklen kan læses her: Fagligt indspark til DR annonce

Vi stiller vores ekspertise til rådighed –  ikke mindst, for miljøets skyld!

Del dette, vælg din platform!