Sikkerhed frem for alt!

Hos Danova kommer teknikerne ud for lidt af hvert når de er på opgaver rundt omkring i Danmark, og i resten af Verden. Vi sætter aldrig sikkerheden over styr, og følger til enhver tid den gældende lovgivning, indenfor branchen.

Samtlige teknikere ansat hos Danova, har gennemgået kurset “Vejen som arbejdsplads”, for at imødekomme de udfordringer, der kan opstå ved arbejde i trafikerede områder. Desuden er det også en hjælp til de kunder, der ikke selv har ledigt mandskab, eller tid til at hjælpe, ved svært tilgængelige, trafikerede steder.

Det vil sige, at Danova er helt uafhængig af, at skulle gøre brug af eksternt mandskab til løsning af sådanne opgaver.

Danova har mange års erfaring i flow- og niveaumåling. Teknikerstaben er højt specialiserede, erfarne teknikere, der er vant til, at løse selv de mest udfordrende opgaver både i felten og ved PC’en (data / D2W, tegninger mv). Teknikerne har indgående kendskab til produkterne og rådgiver gerne kunderne i deres søgen efter det helt rigtige udstyr.

Samtlige servicevogne er udstyret med det sikkerhedsudstyr, der skal bruges f.eks. til arbejde i brønde/rør. Her kan nævnes treben, faldseler, gasdetektorer, sikkerheds- beklædning og meget meget mere. Desuden er der også afspærringsmateriel til arbejde i trafikerede områder.

For industrivirksomheder, hvor teknikerne skal arbejde på f.eks. siloer, skal kunden stille al sikkerhedsudstyr til rådighed (vi har dog faldseler, sikkerhedsbriller/sko og hjelme), efter lovens forskrifter.

Danova går ikke på kompromis med teknikernes sikkerhed (eller lovgivningen), og der vil altid være 3 teknikere til stede i forbindelse med arbejde i brønde, rør o.lign., med mindre, det er aftalt at kunden selv stiller med en brøndvagt. Danovas teknikere er ligeledes vaccinerede efter gældende regler i forbindelse med arbejde med spildevand.

Danova har teknikerafdelinger både på Sjælland og i Jylland.

Grave- og smedearbejde samt elinstallationer

Danova kan udføre gravearbejde ved installation af målere. Det eneste kunden skal sørge for, er de godkendelser der skal til, for at vi kan få lov til at grave. Udstyr, evt. trækrør og meget mere, leverer og monterer vi selv. Vi har også muligheden for at tilbyde ekstra service i forbindelse med opgaver, der kræver en anden ekspertise end den vi selv leverer. Vi har gode samarbejdspartnere til at foretage f.eks. elarbejde, eller måske en helt speciel løsning i forbindelse med smedearbejde.

Danova er Profibus certificeret