D-Log®

DANOVA’s dataloggere; D-Log® serien, er kernen i vores IoT portefølje, da den leverer den internetadgang der videresender måledata til vores server, og dermed gøres tilgængelig for vores kunder.

Vi har udviklet flere versioner af D-Log®dataloggerne. En stationær logger (D-Log S®) beregnet til kontinuerlige målingssituationer, i bygværk, med mulighed for fast strøm, D-Log M®, dens mobile batteridrevne modstykke, og D-Sens® H2S – vores kombinerede måleinstrument og logger, til målinger af Svovlbrinte. 

 

For de to førstnævnte loggere gælder det, at der kan tilsluttes et stort udvalg af måleudstyr. – Der kan for eksempel nævnes sandfangsloggere, D-Eye® overvågningskamera, regnfang, niveau- og flowmåling og sågar analyse sensor til f.eks. pH, ilt måling m.m.

Kort sagt, mulighederne er uendelige, da alt måleudstyr med analog eller digitalt udstyr kan tilsluttes.

Nyeste skud på stammen er D-RAIN® Den intelligente batteridrevne regnlogger, med unikke funktioner som miljøsektoren længe har efterspurgt.

Alle loggere er udstyret med integreret SIM kort (uafhængigt af udbyder), der sikrer hurtig og stabil overførsel af data, direkte til Danovas server, via en sikker krypteret forbindelse. 

Der er desuden flere medlemmer af D-Log® familien på vej – Hold øje med denne side!