Målemetoder og applikationer

Vores målemetoder, uanset om det drejer sig om niveau-, flow-, nedbørsmålinger, overløbsregistreringer eller andet, spænder meget bredt i forhold til de enkelte type applikationer. De har dog alle det til fælles, at de er en del af vores IoT portefølje.

Alle måledata kan følges direkte hos kunden, enten via login til DANOVA® server, eller direkte til eget SRO/SCADA systemet via API. Alarmer kan desuden opsættes ift. opnåelse af grænseværdier.

Følgende er stiliserede eksempler på hvordan målemetoderne kan fungere i praksis. Det er dog langt fra begrænset til disse, da vores system og målemetoders fleksibilitet gør, at kun fantasien sætter grænser – Kontakt os og hør nærmere om hvordan vi kan løse netop din opgave.

Følgende illustrerer en kontinuerlig tank- eller siloovervågning.

D-Log® sender radarens målingsværdier til serveren, hvor der f.eks. kan være programmeret en overfyldningsalarm eller alarmering om lavt materialeniveau. Derfra videresendes der automatisk besked om tømning eller opfyldning af materialer – En simpel, fuldautomatisk og ressourcebesparende løsning, der sikrer imod dyre produktionstop.

Flowmåling i brønd

Her ses et typisk flowmålingscenarie i en brønd. Flowet måles via sensoren i brønden, som udsender ultralydssignaler, der bliver reflekteret af vandets partikler. Når to af disse signaler findes, korreleres disse, til en hastighed. Disse signaler opdeles i “tidsvinduer” op til 16 stk. som giver et meget nøjagtigt billede af den pågældende flowprofil.

Disse data videresendes da vha loggeren til serveren, hvorefter kunden kan logge ind og se de meget nøjagtige flowdata.

Nedbørsmåling

Måling og registrering af nedbør, er et særdeles effektivt værktøj at have i disse klimaforandringstider, med øget mængder skybrud og nedbør, i det hele taget.
Her ses et eksempel på en nedbørsmåling, hvor data sendes til serveren og videre til brugeren. Et set-up der f.eks. giver mulighed for at arbejde med disse data i form af lokalt baserede forudsigelsemodeller o.m.a.

Overvågning af overløbsbygværk.

Følgende illustrerer et overløbsbygværk, med niveauradar, D-Eye® kamera og datalogger. Ved overløbssituationer, registreres disse automatisk, foruden der tages billeder af bygværket. Disse data kan tilgåes hjemme fra kontoret via login på server, eller direkte til SRO/SCADA. Det visuelle overblik kan bl.a. bevirke, at der spares ressourcer til unødig udsendelse af personale til rensning af riste, mv.

Måling af pH og ilt niveau

Følgende eksempel illustrerer en pH måling i en kloak og en ilt måling i åen, som kloakken udløber i. En særdeles effektiv måde at bestemme åens sundhedstilstand på. Kunden kan aflæse måleresultaterne direkte, hjemme fra kontoret.