Case: Målekampagne til kalibrering af afløbsmodel

Benyttet udstyr:

Udfordringen:

Danova blev for noget tid siden kontaktet af EnviDan, som skulle bruge en større mængde måledata, til kalibrering af en Mike Urban model for Holbæk renseanlæg, som ejes af Fors A/S.

Løsningen:

Vi opsatte og drev 33 flowmålere, 17 niveau målere og 4 nedbørsmålere, over en periode på 5 mdr. Det var vores opgave at sørge for installering, drift, og demontering af alle målerne i måleperioden. Fra Danovas dataserver; 24/7 Dataadgang, har det været muligt, for alle parter, at følge med i målingerne, online. EnviDan har efter målekampagnen hentet data fra serveren til brug i deres videre arbejde med modellen.

Ved kampagnens start var der lavet et udkast  til steder der skulle måles. Danova og EnviDan har sammen været ude ved alle målepunkter for gennemgang, men det er jo velkendt at tegninger og virkelighed ikke altid stemmer overens. Sammen fandt vi alle målepunkterne, nogle steder måtte der dog findes alternativer, da brønden ikke fandtes, ikke var egnet til måling eller bare lå uhensigtsmæssigt i forhold til service under målekampagnen.

Resultatet af målekampagnen kan læses i udgaven fra oktober 2017 af Spildevand Teknisk Forenings https://issuu.com/spildevandsteknisktidsskrift/docs/spildevand_4_web/8

Vi brugte Flowmålere af typen; korrelation, da det er den mest præcise flowmåler til åbne kanaler på markedet. Det er et patenteret princip udviklet af Nivus. Med denne type måler, kan vi ikke alene måle nøjagtigt, vi kan også bevise at måledata er korrekte. Dette giver meget stor tryghed for vores kunder, da det altid er muligt at gennemgå data som ved første øjekast ikke giver mening. Læs evt. mere om måleprincippet her: Måleprincipper

Niveaumålerne der blev benyttet, var typen ultralyd, dog blev et sted målt med tryktransmitter, da ultralyd ikke kunne monteres.

Regnmålerne var af typen med vippe skål.