VI ER EKSPERTER I

Niveaumåling i
væsker og faste stoffer

Danova har siden 1989, opbygget stor erfaring indenfor niveaumåling. Niveau i væsker og faste stoffer, kan måles med alt ligefra mekaniske til højintelligente niveaumålere.

Det kan være en opgave i sig selv, at finde den helt rigtige type niveaumåler til et projekt, for hvilket måleprincip skal man vælge? Økonomien spiller som regel også en rolle, og derfor er der mange forhold der skal tages stilling til, inden man køber eller lejer en niveaumåler eller et helt måleprogram.

Du kan vælge at lade Danova køre hele dit måleprogram, så du ikke selv skal røre en finger f.eks. ved grundvandspejlinger, overløbsregistrering, tørløbsregistrering og meget mere. Måleprogrammerne er online, så du kan sidde hvor som helst, når som helst og hente dine data. Danova kan tilbyde online måleprogrammer til alle niveaumålere. Der kan kobles f.eks. flowmålere, regnmålere, elmålere m.v. på et måleprogram. Måleprogrammer kan både lejes og købes.

Hvad enten der er tale om assistance til eksisterende produkter, rådgivning omkring nye opgaver, verificering, kalibrering, idriftsættelse og meget mere, står både vor kompetente, interne medarbejdere samt vore dygtige tekniske team til rådighed.

DANOVA ER PROFIBUS CERTIFICERET

No cure no pay

Du har også mulighed for at vælge en no cure no pay løsning. Danova kigger på opgaven og kommer med én eller flere løsningsmuligheder. Herefter idriftsættes og faktureres måleren. Såfremt udstyret ikke løser opgaven, tages produktet retur og kunden krediteres. Der udarbejdes individuelle aftaler for no cure no pay løsninger.

Uddannelse af driftpersonale

Uddannelse af driftpersonale, eksempelvis efter installation af målere, afholdes typisk på selve installations stedet således, at driftpersonalet kan uddannes efter “hands-on” princippet. Det er vores mangeårige erfaring, at driftpersonale uden tvivl, lærer produktets funktion bedst ved selv, at se og programmere/røre.

Vælg en serviceaftale

Skulle du ønske en serviceaftale, kan Danova enten tilbyde én af de eksisterende serviceaftaler, eller skræddersy en aftale, helt som du ønsker. Flere kunder vælger en årlig serviceaftale, hvor Danova kommer én gang om året og verificerer målerne. Målerne efterses og justeres og du får en udførlig rapport som bevis for eftersynet og produktets funktionalitet.

Kontakt os og hør mere
Niveaumålingsprodukter