Radar

Kontinuerlig niveaumåling med radar fra 5,8 GHz til 78 GHz i beholdere/siloer med alt fra råolie til ekstremt støvende faste materialer. Måling op til 100 m samt en materiale temperatur op til 1000 °C, uden ekstra køling af radar.