SRO/SCADA

 

DANOVA® tilbyder adgang til visualisering og brug af måledata på to måder: Ved direkte login på serveren, eller ved videresendelse af data direkte til kundens eget SRO/SCADA system, via API. Sidstnævnte giver mulighed for at benytte data til styring, regulering og overvågning, i det allerede benyttede software.

Kommunikationen mellem vores server og SRO/SCADA foregår via API, frem for Driver, da der er en lang række fordele forbundet med denne metode.

Se nedenstående for yderligere information.

Om Driver metoden
Datasikkerhed, har i efterhånden en del år, været et af de helt store nøgleord, uanset om det drejer sig om den offentlige eller private sektor – ikke mindst i disse GDPR tider.
De danske Forsyninger har naturligvis også igennem årene, skulle tilpasse sig til en hverdag, hvor sikkerhed står højt på dagsordenen. I mange år har eksterne virksomheder stået for det sikkerhedsmæssige mellemled, mellem Frontend: SCADA og Backend: (i vores tilfælde) serveren der leverer, måleresultater fra forskelligt måleudstyr.
Disse mellemled, kaldet Driver, kræver løbende vedligeholdelse og opdateringer, som løber op i store årlige omkostninger. Desuden er Forsyningerne prisgivet virksomhederne, som leverer drivere, i form af lukkede og uigennemskuelige systemer. Sidst, men ikke mindst, er Driver metoden, en tung, ressourcekrævende og efterhånden temmelig forældet måde at sikre datasikkerheden på.

Om API metoden
Mange af de største virksomheder, har for længst implementeret en alternativ løsning til sikring af Front- og Backend sikkerheden; Nemlig ved brug af API.
Fordelen ved API er først og fremmest, at det er en langt mere fleksibel løsning. Hvor Drivers lader SCADA kommunikere med serveren via en helt specifik protokol, lader API kommunikationen foregå, med et bredt udvalg af brugerdefinerede protokoller – Hvilket i sidste ende, sikrer en langt mere nuanceret og brugervenlig løsning.

Så af både sikkerhedsmæssige og ressourcebesparende grunde, har DANOVA valgt at kommunikere via det fremtidssikrede API frem for Driver metoden.

Hvis du sidder inde med spørgsmål til ovenstående er du altid velkommen til at kontakte os på [email protected] eller tlf. 66149323

Nedenfor ses eksempler på grafer over måledata