Måleprincipper

Måleprincipper

Danova har mange års erfaring med udvikling og test af nye måleprincipper i samarbejde med vores leverandører. Vi stræber efter at benytte niveaumålere, flowmålere og niveauvagte der ikke kræver vedligeholdelse. Det kræver at man vælger det bedste produkt til opgaven.

Roterende måleprincip

Roterende måleprincip vist i animation, hvor alle Roterende typer forklares.
Rotonivo måleprincip, bruges som niveauvagte til korn & foderstof, cement, plastikpiller m.m.

Krydskorrelation vs Doppler

Filmen forklarer forskellen på Nivus patenterede krydskorrelation og doppler.
Krydskorrelationsprincippet åbner en hel ny verden for analyse af flowdata i rør og kanaler.

Se filmen eller hent PDF dokumentet der beskriver forskellene på krydskorrelationsprincip
og doppler princippet.

Vibrerende måleprincip

Vibrerende måleprincip for alle de vibrende niveauvagte. Vibranivo er en niveauvagt
til alle faste materialer som pulver, plastikpiller etc.

“Time of Flight” niveaumåling

Niveaumålingprincip, bølgers rejsen igennem atm. luft/gasser afhængig af bølgelængde.

Transit time flowmåling 

Flowmålingprincip

close-w