Årlig verificering

Få årlig verificering af jeres målere

Langt de fleste skal kunne dokumentere deres udledninger til miljømyndighederne. Hos Danova verificerer vi jeres målere én gang årligt. Det skaber ro, sikkerhed og tryghed, og det bidrager positivt til jeres ressourceoptimering.

Årlig verificeringsaftale

Uanset om det er udløb, indløb, overløb, niveaumåling i siloer eller tanke og også selvom du ikke har købt dine målere hos os, kan I få en årlig verificeringsaftale. Vi planlægger for jer og sørger for det praktiske.

Vi gennemgår målestedet og installationen og udfører evt. kalibrering. Vi udfører fysisk kontrolmåling af om måleren måler rigtigt med testmålere af bedste kvalitet.

I får en kort rapport og billedemateriale fra verificeringen samt forslag til udbedringer, hvis målestedet ikke fungerer optimalt.

close-w