En sikker arbejdsplads

En sikker arbejdsplads

Hos Danova kommer teknikerne ud for lidt af hvert når de er på opgaver rundt omkring i Danmark, og i resten af verden.
Vi sætter aldrig sikkerheden over styr, og følger til enhver tid den gældende lovgivning, indenfor branchen.

Sikkerhed i felten

Alle teknikere, ansat hos Danova, er fastansatte og både teknikere og elever har gennemgået kurset “Vejen som arbejdsplads”, da vi ofte arbejder i trafikerede områder. Det er også en hjælp til de kunder, der ikke selv har ledigt mandskab. Vi samarbejder også med danske virksomheder, der er certificerede, når vi skal hente tilladelser og afspærre motorveje mv. Alle ansatte i Danova er vaccinerede efter gældende regler i spildevandsbranchen.

Teknikerstaben er højt specialiserede erfarne teknikere, der er vant til at løse selv de mest udfordrende opgaver. Deres store viden og indgående kendskab til Danovas produkter gør, at de gerne rådgiver og svarer på spørgsmål, hvis I selv er med i felten eller i øvrigt har spørgsmål.

Samtlige servicevogne er grønne med Danovas logo og cvr.nummer og er udstyret med det sikkerhedsudstyr der kræves, såsom treben, faldseler, gasdetektorer, sikkerhedsbeklædning samt godkendt afspærringsmateriel. Teknikerne bærer godkendt tøj, altid med Danovas navn og logo.

For industrivirksomheder, hvor teknikerne skal arbejde på siloer, tanke m.m., skal du som kunde kunne fremvise sikkerhedsgodkendelse for færden på jeres siloer/tanke og sikre, at adgangsveje til udstyret er godkendte og levere lift, hvis det er nødvendigt. Desuden skal I levere dokumentation på, at der ikke er giftige materialer, der siver ud eller som kan have en sikkerhedsmæssig risiko for vore teknikere under deres arbejde.

Danova går ikke på kompromis med sikkerheden (eller lovgivningen), og der vil altid være 2 teknikere og en assistent til stede i forbindelse med arbejde i brønde, rør o.lign., med mindre, det er aftalt at kunden selv stiller med mandskab, der overholder lovgivningen.

Sikkerhed i øvrigt

Danova sætter en stor ære i, at passe godt på vore medarbejdere og kan til enhver tid fremvise opdateret APV, ligesom vi har en glad smiley fra arbejdstilsynet.

Grave- og smedearbejde samt elinstallationer

Danova kan udføre gravearbejde ved installation af målere. Det eneste kunden skal sørge for, er de godkendelser der skal til, for at vi kan få lov til at grave. Udstyr, evt. trækrør, skabe m.m., leverer og monterer vi selv. Vi har også muligheden for at tilbyde ekstra service i forbindelse med opgaver, der kræver en anden ekspertise end den vi selv leverer. Vi har gode samarbejdspartnere til at foretage f.eks. elarbejde, eller måske en helt speciel løsning i forbindelse med smedearbejde.

close-w