Corporate social responsibility

CSR er vigtigt for Danova

Danova har i forbindelse med den overordnede strategiplan, udvalgt fokusområder som skal danne grundlag for vores CSR politik.
Dette skal sikre vores kunder, leverandører og ikke mindst vores medarbejdere en arbejdsplads med omtanke, som i vigtige forhold, har tænkt over og taget stilling til nedenstående samfundsforhold.

Arbejdsforhold

Sikkerheden er højt prioriteret for vores ansatte.
Vi sætter aldrig sikkerheden over styr, og følger til enhver tid den gældende lovgivning, indenfor branchen. Vores teknikere og elever har alle gennemgået kurset “Vejen som arbejdsplads”, for at imødekomme de udfordringer, der kan opstå ved arbejde i trafikerede områder. Ligeledes er alle teknikere vaccinerede efter gældende regler i forbindelse med arbejde med spildevand.

Vores servicevogne er udstyret med det sikkerhedsudstyr, der skal bruges f.eks. til arbejde i brønde/rør. Her kan nævnes treben, faldseler, gasdetektorer, sikkerheds- beklædning m.m.

Danova går aldrig på kompromis med vores ansattes sikkerhed (eller lovgivningen), og der vil altid være tre teknikere til stede i forbindelse med arbejde i brønde, rør o.lign. med mindre, det er aftalt at kunden selv stiller med en brøndvagt.

Uddannelse

Hos Danova føler vi et ansvar for at bidrage til unge menneskers fremtid, ved jævnligt at have lærlinge i virksomheden. Vi føler os forpligtet til at være medvirkende til at uddanne unge mennesker, men også voksenlærlinge, som Automatikfagteknikere. Desuden er også i egen interesse, at være med til at forme de unge i Danova ånden. Skulle de blive efter læretiden, har de fået firmaets værdier og kultur ind med ”modermælken”. Derudover tilbydes alle vores ansatte løbende efteruddannelse, eller kurser de ønsker for at dygtiggøre sig.

Menneskerettigheder

Vi har en klar politik, ift. at sikre at vores samarbejdspartnere overholder menneskerettighederne – Vi sikrer os, at de virksomheder vi handler med, naturligvis ikke anvender børnearbejdere. Desuden har vi fokus på, at indkøb til kontoret (kaffe m.m.) også overholder konventionerne.

Miljø

Når man arbejder i og med miljøet til daglig, er det naturligt at have et helt specielt fokus på dette. Navnlig vand og energi, er en højt prioriteret ressource for os. Vi har stor fokus på at være så CO2 neutrale som muligt og er 100% selvforsynende det meste af året med solceller og store batterier til at opbevare samt levere strømmen, når vejret viser sig fra sin mindre solrige side. Der er installeret luft til vand samt varmepumper, som også kører på solceller og batterier.

I det daglige, bliver affald sorteret efter de nye regler, og vi bruger kun bæredygtige løsninger, såsom pakkefyld lavet af majs og papkasser lavet af genbrugspap. Inventar samt kontormateriale skal indeholde så meget genbrugsmateriale, som muligt.

Vi sørger for, konstant at have fokus på nye bæredygtige metoder og produkter, da vi tror på at selv små forandringer, kan gøre en forskel. Derfor er vi også partner i Aquaglobe, hvor en række virksomheder i den danske vandteknologibranche, er gået sammen om at udvikle og formidle bæredygtige vandteknologiske løsninger.

close-w