Regnmålere

REGNMÅLING D-RAIN

D-Rain, der er udviklet af Danova, er en intelligent, batteridrevet regnlogger med algoritmer, som er i stand til bl.a., at identificere regn, kraftig regn, skybrud og intensitet. Teknologien leverer data i SVK format i μm/sek og mm og med hændelser, varighed og intensitet over en tidsperiode. Regnen logges i det sekund, den bliver registreret. D-Rain er verdens eneste regnlogger på batteridrift, som kan registrere intensitet.

Regnmåling er en vigtig faktor især i en tid med store klimaforandringer. Meget mere ekstremregn og skybrud gør, at der vil være flere overløb ud til havet, åer, søer og vandløb. Det skal vi undgå. D-Rain kan også, i tilfælde af forureningsfare, give besked til Blå Flag ordninger eller de badevandstavler, der er opsat. Tavlerne, der informerer gæster om badevandskvaliteten, vil så melde om badeforbud.

Nøglen til viden er data! Data opsamles af D-Rain og sendes til Danova Data Cloud hvor du kan se og hente dine data, se GPS lokationen på dine D-Rain, få rapporter, vejrudsigter samt historiske data og meget mere.

Få unikke alarmsettings og helt præcise regndata som kan bruges til at klimasikre netop jeres sårbare miljøer, så I kan sætte ind hvor det gavner mest muligt.

close-w