Regnmålere

REGNMÅLING D-RAIN

Regnmåling er en vigtig faktor især i en tid med store klimaforandringer. Meget mere ekstremregn og skybrud gør, at der vil være flere overløb ud til havet, åer, søer og vandløb. Det skal vi undgå.

Få unikke alarmsettings og helt præcise regndata som kan bruges til at klimasikre netop jeres sårbare miljøer, så I kan sætte ind hvor det gavner mest muligt.

close-w