Case – Fredericia Spildevand og Energi A/S

Et frugtbart samarbejde

”Vi ønskede en løsning, som kunne registrere overløb og optimere driften i forbindelse med vedligehold af overløbsbygværker. Danova kom med en komplet løsning, som både er simpel, effektiv og fremtidssikret.”

Max Friis, Civilingeniør hos Fredericia Spildevand og Energi A/S

Behovet

Fredericia Spildevand og Energi (FRSE), ønskede at kortlægge deres regnvandsbetingede overløb bedre og mere effektivt. De manglede et reelt og validt datagrundlag, da de modeller og beregninger der findes, ofte er fejlbehæftede og mangler professionel support.

FRSE havde brug for en meget driftssikker løsning, med minimale servicebehov også til lokationer uden fast strømkilde. Derudover ønskede de en partner, der både kunne levere hardware, software og montering samt serviceydelser.

Samarbejdet

Ingen bygværker er ens. Derfor var det afgørende, at FRSE og Danova gennemgik alle lokationer grundigt for at finde frem til den mest optimale løsning til hvert sted – frem for at vælge en universal løsning, der måske kun løser opgaven delvist nogle af stederne. FRSE´s mange års erfaringer og viden var et vigtigt parameter i forhold til at stille skarpt på behov og krav. Danova var klar til at løse opgaven og starten blev et online dokument, hvor FRSE kunne notere, hvornår det forberedte arbejde var udført. Herefter kunne løsningen implementeres og klarmeldes. Det viste sig at være et meget værdifuldt værktøj for begge parter.

FRSE har tilvalgt serviceaftale således, at Danova forestår den tekniske drift af hardware og software, samt sikrer at alt kører, og overløb registreres korrekt. På den måde gør vi alle det vi er bedst til, og vi kan lynhurtigt supportere hinanden tværfagligt.

Løsningen

Nogle af de krav Danova skulle imødekomme var bl.a. at registrere alle overløb med både:

  • Antal
  • Varighed
  • Beregnet flowrate
  • Total flow, summeret

Disse data registreres per automatik i forsyningens angivne definitioner, herunder tidsgrænser. Data visualiseres og rå data eksporteres samt registreres i SRO systemet efter højeste sikkerhedsstandarder. Driftsafdelingen kan derved aflæse målesteders aktuelle tilstand via PC, tablet eller smartphone. Og på den måde vurdere om der er lokationer, som kræver særlig opmærksomhed eller inspektion.

Danova´s løsning er en såkaldt ”D Log”, som er en egenudviklet og unik løsning. Denne logger er ekstremt hårdfør og specielt designet til brug indenfor spildevandsmiljøer, herunder til montering i og ved overløbsbygværker. Den leveres både i batteridrevet samt 230v version. Den batteridrevne er forberedt til solcelle, således kan den også drives som en permanent løsning.

Niveaumålingen udføres af en radar. Ud fra denne måling, beregner og definerer loggerens algoritmer overløbshændelsen. Nogle steder er der også opsat en radar på recipient siden, som giver en indikation om eventuelle tilbageløb fra recipient eller høj vandstand, som påvirker flowberegningen.

Som noget helt særligt har Danova opsat en ”D-Eye” på alle lokationer med riste. Det er et unikt og specialudviklet kamera, der fotodokumenterer i hårde spildevandsmiljøer, med bla. opvarmet linse, fugtighedsmålere og speciel lyssætning. Kamera styres og drives af ” D Log” – også på batteri.

Dataopsamling

Alle loggere sender til Danova´s Data Cloud via et E-Sim modul, som er uafhængig af net udbyder. Den finder den bedste operatør i området, og skifter imellem dem – fra logning til logning. På den måde sikres gode antenneforhold ved alle loggere. Selv de afsides beliggende under dæksler og beton.

Data Cloud viser, hvor og hvornår der har været overløb. Ligesom den giver et billede af ristens tilstand. På denne måde sparer FRSE mange ressourcer på udkørsel og besigtigelse. De nøjes med at køre ud til dem, som reelt har brug for tilsyn.

Fremtidssikring

Det var vigtigt for FRSE at investere i den rigtige løsning- både på den korte og på den lange bane. Det krav kunne Danova leve op til, da alle funktioner i ”D Log” serien er serverbaseret. Det vil sige, at hardwaren ikke forældes. Fremtidige funktioner implementeres via OTA (over the air) opdateringer. Hvis der f.eks. udstedes en ny model for registrering og indberetning af overløb fra myndighedernes side, så vil Danova hurtigt kunne opdatere alt hardware.

close-w