arrow-left-primary Tilbage

Danmark på vej mod ny rekord: 2023 kan blive det vådeste år i dansk vejrhistorie

december 2023
Klima og Miljø

Det har uomtvisteligt været et vådt efterår, hvor flere har været plaget af oversvømmelser som følge af store mængder nedbør. Holder prognoserne stik, bliver mere nedbør og flere ekstreme vejrhændelser en del af fremtidens klima i Danmark

Hvis december leverer samme mængde nedbør, som den plejer, bliver 2023 det vådeste år i dansk vejrhistorie. Allerede i slut oktober passerede vi den normale årsnedbør på 759,1 millimeter og er derfor på vej mod ny og sjaskvåd vejrrekord. 

Udviklingen taler sit tydelige sprog og peger direkte ind i en mangeårig tendens, der kan dateres omtrent 50 til 70 år tilbage.
Den samlede årsnedbør har generelt været stigende siden begyndelsen af 1900-tallet, men fra 1960’erne og frem til i dag, har man set en signifikant stigning i selvsamme. Hele syv ud af de ti vådeste år har fundet sted inden for de seneste 25 år.

Samtidig ses det, at temperaturen i Danmark er steget med cirka 1,5 grader. For hver gang temperaturen stiger med 1 grad, kan luften indeholde omtrent 7 procent mere vanddamp. Dette kommer blandt andet  til udtryk ved kraftigere regnvejr. 

Udfordringer af flere karakterer

Det kan være dårligt nyt ifbm. oversvømmelser.

Da grundvandet i forvejen ligger højt efter de seneste måneders massive regnvejr, mister typiske klimaløsninger, der leder overfladevandet ned i jorden, sin effekt. Det sætter pres på vores kloaksystemer, hvis mulighed for at komme hurtigt af med vandet minimeres. 

Hvis ikke regnvandet transporteres hurtigt væk fra blandt andet asfalterede arealer, vil det forårsage oversvømmelser af kældre og kunne give anledning til andre problemer.

Blandt andet kan det betyde, at badesøer og havnebade forurenes.

Ingen badende gæster

I flere byer er det nemlig de omkringliggende søer eller havet, der aflaster kloaknettet i tilfælde af overbelastning i forbindelse med store mængder nedbør. Det kan potentielt betyde, at der er fare for, at vandet bliver forurenet. 

I Skanderborg kender man til problemstillingen. 


Derfor er der placeret regnmålere i oplandet, hvor vandet samler sig i kloaknettet og senere afledes. Regnmålerne vil i tilfælde af forureningsfare give besked til den badevandstavle, der er opsat foran badesøen. Tavlen, der er til for informere gæster om badevandskvaliteten, vil derfor melde om badeforbud.

På den måde sikres det, at ingen gæster kommer galt af sted. 

Ovenstående er blot ét af mange eksempler på, hvordan regnmålinger kan bruges effektivt. 

Et andet eksempel kan findes i kommunalt regi, hvor man blandt andet kan bruge målingerne til at få indblik i, hvornår det giver mening at åbne og lukke for de regnvandsbassiner, der mange steder er anlagt de seneste år til at aflaste kloaknettet. På den måde kan man kontrollere vandet og opbevare det til der igen er kapacitet i kloaknettet.

Dine regndata – lige nu

Nøglen til viden hedder data, som f.eks. kan samles med hjælp fra D-Rain. D-Rain er udviklet af Danova og er en intelligent, batteridrevet regnlogger med algoritmer, som er i stand til at identificere regn, kraftig regn, skybrud og intensitet. Teknologien leverer sine data i SVK format i blandt andet μm/sek og mm med hændelser, varighed og intensitet over en tidsperiode.

Yderligere logger vi regnen i det sekund, det bliver registreret af vores D-Rain. Vi er dermed altid live og kan som de eneste tilbyde intensitets beregninger af nedbør. 

Med andre ord kan vi levere udførlige data samt GPS lokation og vejrudsigt for hver D-Rain. 

I har selvfølgelig adgang til alt online data, hvorfra I hele tiden kan følge med, hente data, rapporter og se grafer. Selvfølgelig altid med backup af historiske data.

Det gør det muligt at sætte ind, hvor det giver mening. 

En komplet installation 

Vi sørger for alt – herunder både opsætning af din D-Rain, tilslutning til vores sikre data cloud samt installation, overvågning og drift af målere samt eventuel flytning til andre lokationer. 

Med et komplet sæt D-Rain, får du din helt egen regnmålingsstation.Vi sørger for at måleren bliver knyttet til vores sikre online site, så du kan hente dine data, når du ønsker det.

Du kan læse mere om vores D-Rain pakke her og om vores Måleprogram Regnmåling her

Du skal også være velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak. Vi står altid til rådighed med vejledning. Ellers ses vi forhåbentligt her på bloggen, hvor vi løbende udkommer med nyheder! 

D-Rain udviklet af Danova
close-w