Vi måler jer til succes
– til gavn for hele samfundet

Vibrerende niveauvagte

Niveauvagte til alle faste stoffer op til 120 m. Fås med lange eller korte gafler eller 1 stav, alt efter applikationen. Taster på materialer med vægtfylde under 5 g/l med lange gafler og med kortere gafler til groft materiale. Undgå fejlalarmer og driftstop, vælg den bedste niveauvagt til opgaven.

close-w