Vi måler jer til succes
– til gavn for hele samfundet

Vibrerende niveauvagte

Vibrerende niveauvagte til alle faste stoffer op til 20 m. Fås som gaffelmelder med lange eller korte gafler, afhængig af kravet til følsomhed. Fås også med en enkelt vibrerende stav, så opbygning mellem gaflerne undgås. Til meget lette materialer fra 5 g/l til groft materiale. Undgå fejlalarmer og driftstop så vælg den bedste niveauvagt til opgaven.

close-w