arrow-left-primary Tilbage

Niveaumåling i åer og vandløb

december 2019
Klima og Miljø

Vi har netop oplevet et efterår, med rekord meget nedbør. Vi har nærmere bestemt, oplevet det vådeste efterår siden 1874, hvor vi begyndte at måle nedbør. Hele 328 millimeter nedbør blev det til i efteråret 2019. Det svarer til ca. 100 millimeter mere, end gennemsnittet.
Alt det vand giver naturligvis en kraftig øget vandstand i åer og vandløb. Særligt i Jylland har vandet skabt problemer i bl.a. Gudenåen og Storå, hvor det er løbet over sine bredder, til stor gene for de omkringliggende huse.

For at kunne tage rettidige forholdsregler overfor det , kræver det naturligvist nogle meget præcise måledata af vandmængden. Det er her Danova kommer ind i billedet. Vi tilbyder niveaumålinger, med mulighed for at få sendt alarm SMS eller email, ved overskridelse af grænseværdier. Det er naturligvis også muligt at få tilkoblet en regnmåler til systemet. Dermed er det muligt at få et komplet overblik over åløbets tilstand, bare ved at logge ind på PC’en.

Du kan se en demo af en niveaumåling i Herningsholm Å, hvor der er mulighed for at klikke lidt rundt og se en graf over det nuværende niveau, samt historik på tidligere niveauer i åen.

close-w